Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence dopravců
Evidence dopravců
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ401A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence dopravců - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o dopravcích, jejich kvalitě a dalších charakteristikách pro analytické a plánovací účely.

2. Obsah dokumentu

Evidence dopravců je databáze nebo její část obsahující všechny atributy aktivních poskytovatelů dopravních služeb, tj. název, IČ, adresa, kontaktní osoby, spolehlivost a další atributy.