Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Očekávané požadavky na dopravu
Očekávané požadavky na dopravu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ414A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Očekávané požadavky na dopravu - účel dokumentu

Účelem je zajistit informace o očekávaných požadavcích na dopravu jako vstupy pro aktualizace databází dopravy a pro přípravu jejich plánů.

2. Obsah dokumentu

Očekávané požadavky na dopravu jsou podkladem pro dlouhodobé a střednědobé plánování dopravy a jsou vstupem pro plánovací aplikace.