Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Činnosti
Činnosti
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ010
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1.
1. Prvky dimenze

Struktura dimenze rozlišuje skupiny činností a jednotlivé činnosti, např. (v souladu s procesní dimenzí):

  1. základní činnosti,
  2. podpůrné činnost,
  3. řídící činnosti.

Dalším členěním struktury může být na činnosti externí (vzhledem k externím partnerům a interní apod.).

2. Datové zdroje dimenze

Organizační dokumentace, Procesní dokumentace.

3. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané skupiny činností.

4. Atributy dimenze

Úroveň 1: Skupina činností:

  • Identifikátor skupiny činností,
  • Název skupiny činností,
  • Obsahové vymezení skupiny činností.

Úroveň 2: Útvary:

  • Identifikátor činnosti,
  • Identifikátor skupiny činností,
  • Plný název činnosti,
  • Obsahová náplň činnosti.