Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT
Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG220
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky personálních zdrojů

Metriky personálních zdrojů představují počty pracovníků podle definovaných hledisek a především kvalifikační úroveň pracovníků vzhledem k informatice, jako základ pro plánování školení a kvalifikačních programů. Zahrnují:

  1. Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ),
  2. Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
  3. Objem školení v IT v člověkodnech (I223 ).

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení personálních zdrojů, tj. především ke skupinám úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ) a následně na podnikové úrovni ke skupině Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), mohou analyzovat podle následujících skupin dimenzí - Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytických aplikacích Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ) a Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT (A204A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).