Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky datových zdrojů a jejich kvality
Metriky datových zdrojů a jejich kvality
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky datových zdrojů

Metriky datových zdrojů představují jednak objemové charakteristiky provozovaných datových bází a zejména úroveň kvality dat vyjádřené nároky na její zajištění a ztrátami podniku v důsledku nekvalitních dat. Zahrnují:

  1. Objem spravovaných datových bází v GB (I201 ),
  2. Objem opravných činností a činností při odhalování poškozených dat v člověkohodinách (I202 ),
  3. Objem ztrát z nekvalitních dat v tis. Kč (I203 ),
  4. Počet hodnot neodpovídajících slovníkovým (I204 ),
  5. Počet nekonzistentních verzí informací o jedinečném objektu napříč systémy (I205 ),
  6. Včasnost dodání dat uživatelům (I206 ),
  7. Doba trvání zálohy datového zdroje (I207 ).

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení datových zdrojů, tj. především ke skupinám úloh Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ) a na provozní úrovni k úloze Správa databází (U702A ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), mohou analyzovat podle následujících skupin dimenzí - IT služby a zdroje (DIG100 ) a pro sledování zodpovědnosti za data i dimenze Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytických aplikacích Analýzy datových zdrojů (A201A ) a Analýzy správy IT (A501A ), speciálně databází.

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).