Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Role v IT
Role v IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI103
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Role v IT - obsahové vymezení

Role jsou přiřazené pracovníkům podniku a jsou jim definovány odpovídající kompetence a odpovědnosti v informačním systému.

2. Prvky dimenze

Role se rozlišují na kategorie rolí - role, dimenze na úrovni kategorií rolí obsahuje např. tyto prvky:

 1. Řídící pracovníci v IT,
 2. Pracovníci obchodních a školicích služeb,
 3. Analytici, systémoví analytici,
 4. Vývojáři,
 5. Návrháři a správci databází,
 6. Systémoví administrátoři,
 7. Technici a operátoři,
 8. Řídící pracovníci podniku,
 9. Pracovníci podniku mimo IT.
3. Datové zdroje dimenze
 • V současné podobě dimenze rolí obsahuje odpovídající data z MBI.
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané role nebo kategorie rolí.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie rolí:

 • Identifikátor kategorie rolí,
 • Plný název kategorie rolí,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie rolí

Úroveň 2: Role:

 • Identifikátor role,
 • Identifikátor kategorie rolí,
 • Kód dle MBI,
 • Kód CZ_ISCO,
 • Plný název role,
 • Obsahové vymezení role.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze