Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Řídící pracovníci podniku
Řídící pracovníci podniku
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Řídící pracovníci podniku

Do skupiny rolí řídících pracovníků podniku patří vlastníci a všichni vedoucí pracovníci podniku na různých úrovních řízení, tj. skupin a zahrnuje tyto role:

 1. Vlastník (RQ000 ),
 2. Generální manažer (CEO) (RQ001 ),
 3. Finanční manažer (CFO, Chief Financial Officer) (RQ002 ),
 4. Manažer marketingu (CMO, Chief Marketing Officer) (RQ003 ),
 5. Manažer obchodu (RQ004 ),
 6. Personální manažer (HRM, HR Manager) (RQ005 ),
 7. Manažer výroby (RQ006 ),
 8. Manažer digitálních produktů a služeb (CDO, Chief Digital Officer) (RQ007 ),
 9. Manažer organizační jednotky byznysu (RQ008 ),
 10. Byznys manažer (RQ009 ),
 11. Manažer skladů (RQ010 ),
 12. Technický manažer (RQ011 ),
 13. Manažer dopravy (RQ012 ),
 14. Manažer logistiky (RQ013 ),
 15. Manažer dodavatelského řetězce (Supply Chain manager) (RQ014 ),
 16. Analytik logistiky (Logistics Controller) (RQ015 ).

2. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
 • Manažerské role podniku působí v jednotlivých skupinách úloh domény IT v řízení podniku (DOQ00), prakticky všechny role na skupině úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ) a v rámci IT na skupinách – IT jako součást byznysu (TG001 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ) - v dalším přehledu už nejsou uvedeny. Postavení vybraných rolí ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech.
 • Role „Generální manažer, CEO“, případně „Vlastník“ se podílejí především na skupinách úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a v oblasti IT v případě schvalování velkých projektů na úlohách v rámci skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Role „Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer se podílí především na skupině úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a v oblasti IT v případě schvalování velkých projektů na úlohách v rámci skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Role „Manažer marketingu, CMO“ se podílí především na skupinách úloh Marketing (TGQ350 ) a dále na Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a v rámci IT speciálně na úloze Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ) a na skupině Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role „Manažer obchodu“, se podílí především na skupinách úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Marketing (TGQ350 ), případně Retail: Prodej (TGQ580XRE ) a v rámci IT na skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role „Personální manažer“, se podílí především na skupinách úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ) a Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ).
 • Role „Manažer výroby“ se podílí především na skupinách úloh řízení výroby, tj. (TGQ500XMN ), (TGQ510XMN ), (TGQ520XMN ) a (TGQ530XMN ).
 • Role „Manažer digitálních produktů a služeb, CDO, Chief Digital Officer se podílí především na skupinách úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Marketing (TGQ350 ) a v rámci IT na skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role „Technický manažer“ se podílí především na skupinách úloh Řízení majetku (TGQ300 ), Řízení energií (TGQ450 ) a v případě výrobního podniku na skupinách úloh řízení výroby, tj. (TGQ500XMN ), (TGQ510XMN ), (TGQ520XMN ) a (TGQ530XMN ).
 • Role „Manažer skladů“ se podílí především na skupinách úloh Řízení skladů (TGQ200 ) a kooperuje na skupinách úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ).
 • Role „Manažer dopravy“ se podílí především na skupině úloh Řízení dopravy (TGQ400 ).
 • Role „Manažer logistiky“, „Manažer dodavatelského řetězce“ a „Analytik logistiky“ se podílejí především na skupinách úloh Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ), Retail: Skladování (TGQ560XRE ) a Retail: Vnitropodniková logistika (TGQ570XRE ).
 • Role „Manažer organizační jednotky byznysu“ a „Byznys manažer“ se podílejí na různých skupinách úloh podle své konkrétní působnosti.

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu rolí a její role (PDF).