Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení energií
Řízení energií
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ450
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení energií“ – přehled,
 • Úlohy převážně transakčního charakteru vyvolané událostí typu příchod dokumentu, např. požadavku na dopravu,
 • Úlohy mající analytický nebo plánovací charakter spouštěné většinou časovou událostí.
1.1. Úlohy transakční
 • událost: příjem požadavku na energie, odečet spotřeby,
 • aktualizace základních údajů o spotřebičích, zdrojích apod. (UQ451A ),
 • zpracování jednotlivých transakcí – požadavků na energie, evidence spotřeby apod. (UQ452A ).
1.2. Úlohy na základě stanovených časových termínů
 • analýzy spotřeby energií (UQ454A ),
 • plánování spotřeby energií a energetických zdrojů (UQ455A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení energií“:
 • dosahovat efektivního plánování potřeb a řízení spotřeby energií,
 • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení energií v podniku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o energetických zdrojích a jejich poskytovatelích.
3. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence a správa měřidel (DQ451A),
 • Evidence spotřeby energií (DQ452A),
 • Evidence výroby tepla (DQ453A),
 • Dokumenty instalovaných měřidel (DQ461A),
 • Dokumenty o spotřebě různých druhů energií (DQ462A),
 • Očekávaná potřeba energií (DQ463A),
 • Požadavky na spotřebu energií (DQ464A),
 • Výstupem jsou Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky (DQ465A), Plánování spotřeby energií v roce (DQ471A), Analýzy spotřeby energií (DQ481A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.