Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Pracovníci podniku mimo IT
Pracovníci podniku mimo IT
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ30
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Pracovníci podniku

Do skupiny rolí pracovníků podniku mimo IT patří především různí podnikoví specialisté, správní a administrativní pracovníci podniku, tj. tyto role:

 1. Uživatel IT služeb (RQ031 ),
 2. Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ),
 3. Vlastník byznys procesu (RQ033 ),
 4. Vlastník business požadavku (RQ034 ),
 5. Podnikový právník (RQ035 ),
 6. Pracovník podnikového HR (RQ036 ),
 7. Obchodník (RQ037 ),
 8. Ekonom (RQ038 ),
 9. Účetní (RQ039 ),
 10. Pokladní (RQ040 ),
 11. Správce majetku (RQ041 ),
 12. Pracovník útvaru marketingu (RQ042 ),
 13. Pracovník útvaru dopravy (RQ043 ),
 14. Technolog (RQ051 ),
 15. Konstruktér (RQ052 ),
 16. Výrobní dispečer (RQ053 ),
 17. Controller (RQ054),
 18. Treasurer (RQ055).

2. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
 • Uživatelské role podniku působí v jednotlivých skupinách úloh domény IT v řízení podniku (DOQ00), a podle své působnosti i na skupinách úloh v rámci domén řízení IT. Postavení vybraných rolí ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech.
 • Role „Uživatel“ se podílí v IT především na užití aplikací, tj. na skupině úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Role „Metodik, klíčový uživatel“, „Vlastník byznys procesu“, „Vlastník business požadavku“ a ve specifických oblastech i „Podnikový právník“ se podílejí především na skupinách úloh Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ), Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).
 • Role „Pracovník podnikového HR“ se podílí především na skupinách úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ) a Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ).
 • Role „Obchodník“ se podílí především na skupinách úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Marketing (TGQ350 ), případně Retail: Prodej (TGQ580XRE ) a v rámci IT na skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role „Ekonom“, a „Účetní“ se podílejí především na skupinách úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Controlling (TGQ090 ) a v rámci IT na Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ).
 • RoleSprávce majetku“ se podílí především na skupině úloh Řízení majetku (TGQ300 ).
 • Role „Pracovník útvaru marketingu“ se podílí především na skupině úloh Marketing (TGQ350 ).
 • Role „Pracovník útvaru dopravy“ se podílí především na skupině úloh Řízení dopravy (TGQ400 ).
 • Role „Technolog“, „Konstruktér“ a „Výrobní dispečer“ se podílejí především na skupinách úloh řízení výroby, tj. (TGQ500XMN ), (TGQ510XMN ), (TGQ520XMN ) a (TGQ530XMN ).
 • Role „Controller“ a Treasurer“ se podílí především na skupině úloh Controlling (TGQ090 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu rolí a její role (PDF).