Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Velikost podniku
Velikost podniku
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Velikost podniku – účel

Účelem podskupiny faktorů je analyzovat vlivy velikosti podniku na celý systém řízení IT, zejména jeho rozsah funkcionality a složitost úloh řízení.

2. Velikost podniku - podstata

Velikost podniku, je obvykle dána počtem zaměstnanců a výší ročního obratu. V případě MBI se velikost podniku rozlišuje především počtem zaměstnanců. V rámci každého faktoru velikosti podniku se zde vymezují jejich hlavní výhody a omezení vzhledem k potřebám a efektivnímu využití IT, případně vzhledem k podnikovému řízení a podnikovým aktivitám jako celku.

3. Velikost podniku – přehled faktorů

Faktory v této podskupině zahrnují obecně definovaný faktor velikosti podniku, který je ve vztahu k úlohám používán nejčastěji (F000 ). Vedle toho, pokud je to účelné se identifikují hlavní odlišnosti v možnostech a nárocích na řízení informatiky podle 3 velikostních skupin podniků - malý podnik (F001 ), střední podnik (F002 ) a velký podnik (F003 ).

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).