Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Velkoobchod
Velkoobchod
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F008
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Velkoobchod - obsahové vymezení faktoru

Velkoobchodní firma nakupuje zboží a prodává maloobchodníkům, drobným výrobcům atd., bez podstatné změny. Dílčí klasifikace podniku velkoobchodu může být následující:

  • dodávkový (skladový) / agenturní, resp. traťový (neskladový),
  • samoobslužný (skladový) – Cash & Carry,
  • regálový (skladový).

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Vyšší úroveň centralizace IT,
  2. Kvalitní IT infrastruktura,
  3. Relativně jednodušší funkcionalita základních aplikací.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Omezené finanční zdroje pro investice do IT,
  2. Motivace managementu a pracovníků pro vyšší inovace a využití IT.