Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi
Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ50
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dpravních dimenzí

Skupina dimenzí slouží pro analýzy dopravních možností, jejich poskytovatelů, prostředků a pro analýzy spojené s hospodařením s různými druhy energií:

  1. Poskytovatelé dopravních služeb (DIQ501 ),
  2. Dopravní prostředky (DIQ502 ),
  3. Druhy PHM (DIQ503 ),
  4. Druhy energií (DIQ504 ).

2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dopravním dimenzím

Dimenze se v podnikovém řízení využívají pro analýzy a plánování těchto metrik:

  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dimenzí a její dimenze (PDF).