Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Dopravní prostředky
Dopravní prostředky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ502
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Dopravní prostředky - obsahové vymezení

Dimenze představuje přehled všech vlastních dopravních prostředků podniku a slouží zejména k hodnocení jejich kapacit a využití.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je následující: skupina prostředků (zejména podle druhů) - dopravní prostředky.

3. Datové zdroje dimenze

Db Majetku, Db Dopravy.