Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Úroveň managementu
Úroveň managementu
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Úroveň managementu – účel

Účelem podskupiny faktorů je definovat nejrůznější charakteristiky úrovně řízení daného podniku, jako zejména podniková kultura, dislokace podniku, úroveň práce se zákazníky a další a promítat je do jednotlivých úloh řízení podniku i řízení jeho IT.

2. Úroveň managementu - podstata

Úroveň managementu - představuje zejména podnikovou kulturu, kvalitu managementu (osobnosti, kvalita), organizace. Spadají sem i personální faktory, které zahrnují zejména strukturu a kvalifikační úroveň pracovníků, rozsah a sdílení podnikových znalostí, motivační aspekty, úroveň kvalifikačních programů a prostředků pro zvyšování kvalifikace. Tato podskupina faktorů ovlivňuje především skupinu úloh IT jako součást byznysu (TG001 ).

3. Úroveň managementu – přehled faktorů

Do podskupiny patří aktuálně následující faktory:

 1. Podniková kultura – představuje systém hodnot, které podnik vyznává, jeho standardní schémata jednání a rozhodování (F050 ),
 2. CLV (Customer Lifetime Value ) – jsou informace o zaměření podniku na správné zákazníky, podklady pro jejich výběr a jejich získávání., Customer Value (CE) je souhrn CLV a nepřímých ekonomických efektů, Customer Equity slouží ke kvantifikaci hodnoty celé zákaznické báze - (F052 ),
 3. Kompetenční centra - organizačně a systematicky sdružují pracovníky uživatelských a IT útvarů společně řešící klíčové problémy a úlohy jednotlivých projektů (F053 ),
 4. IT strategie a její zvolený typ – který se liší podle cílů, na které je zaměřena (F054 ),
 5. Zaměření IT služeb – které jsou zaměřeny pouze interně v rámci podniku, nebo i externě a podporují vztahy a komunikaci s obchodními partnery a zákazníky (F055 ),
 6. Dislokace podniku - vyjadřuje úroveň místní roztříštěnosti podniku (F056),
 7. Reengineering podnikových procesů – představuje kompletní změny podnikových procesů pro zlepšení výkonu, produktivity a konkurenceschopnosti podniku (F057 ),
 8. Reengineering skladu a skladových prostor – znamená inovaci současných logistických procesů v organizaci (F058 )
 9. Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí – představuje profesní, kvalifikační a věkovou strukturu pracovníků a úroveň jejich znalostí (F080 ).

4. Úroveň managementu v kontextu podnikového řízení

Faktory skupiny Úroveň managementu ovlivňují různou měrou úlohy a skupiny úloh na různých úrovních řízení podniku:

 • Faktor Podniková kultura ovlivňuje prakticky všechny skupiny úloh v doméně IT v řízení podniku (DO00 ), zejména Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 • CLV (Customer Lifetime Value) ovlivňuje na podnikové úrovni skupiny úloh Marketing (TGQ350 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Faktor Dislokace podniku ovlivňuje zejména úlohy podnikového řízení, tj. skupiny úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Řízení dopravy (TGQ400 ) a v odvětvovém řešení Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ) a Retail: Vnitropodniková logistika (TGQ570XRE ),
 • Faktor Reengineering skladu a skladových prostor ovlivňuje skupiny úloh Řízení skladů (TGQ200 ), Retail: Skladování (TGQ560XRE ),
 • Faktor Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí se promítá do personalistiky podniku Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).

5. Úroveň managementu v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory předmětem následujících skupin úloh, resp. úloh:

 • V řízení IT se promítá hlavně do skupiny úloh IT jako součást byznysu (TG001 ) a je dále předmětem úlohy Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ),
 • CLV (Customer Lifetime Value) ovlivňuje úlohy Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ) a je předmětem úlohy Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).
 • Faktor Kompetenční centra se promítá zejména do úlohy IT Governance (U051A ) a do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) Řízení projektu (TG401 ).
 • Faktor IT strategie a její zvolený typ ovlivňuje úlohy strategického řízení IT i podniku a následně i její realizaci na taktické i operativní úrovni řízení IT. Specificky se promítá do skupin úloh Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ) a na taktické úrovni především do Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Faktor Zaměření IT služeb ovlivňuje skupiny úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Faktor Dislokace podniku se promítá do strategického řízení v úloze Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) a do skupin úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ) a Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).
 • Faktor Reengineering podnikových procesů je předmětem analýz na strategické úrovni v úloze Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ) a je součástí řešení skupiny úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů, zejména ERP (TG420 ), ECM (TG470 ) a CRM (TG480 ).
 • Faktor Reengineering skladu a skladových prostor ovlivňuje skupinu úloh Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).
 • Faktor Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí se promítá na strategické úrovni do úloh Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ), Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ), na taktické úrovni do skupiny úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ).

6. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).