Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Pracovníci obchodních a školicích služeb
Pracovníci obchodních a školicích služeb
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Pracovníci v nákupu, prodeji, ekonomice IT, lektoři

Skupina zahrnuje pracovníky, kteří se orientují na obslužné funkce spojené s rozvojem a provozem IT. Patří sem zejména tyto role:

  1. Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb (R201 ),
  2. Ekonom IT (R202 ),
  3. Lektor v oblasti IT (R203 ).

2. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
  • Role „Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb“ se podílí především na skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
  • Role „Ekonom IT“ se podílí na úrovni strategického řízení i na úlohách Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ) a Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ) a v návaznosti na skupinu úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) pak zejména na skupinách úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ), Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ), Řízení investic do IT (TG303 ).
  • Role „Lektor v oblasti IT“ se podílí především na úloze Řízení kvalifikace v IT (U231A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu rolí a její role (PDF).