Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Řídící pracovníci v IT
Řídící pracovníci v IT
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Řídící pracovníci v IT

Řídící pracovníci v IT řídí a koordinují všechny aktivity v oblasti IT v organizaci. Do této skupiny patří zejména tyto role:

 1. Informační manažer (CIO) (R101 ),
 2. Manažer IT služeb (R102 ),
 3. Manažer projektu (R103 ),
 4. Manažer rozvoje IT (R104 ),
 5. Manažer provozu IT (R105 ),
 6. Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
 7. Manažer service-desku (R107 ),
 8. Auditor podnikové informatiky (R108 ),
 9. Dodavatel (R109 ),
 10. Manažer řízení problémů (R110 ),
 11. Manažer projektového portfolia(R111 ).

2. Podíl rolí skupiny na řešení úloh

Manažerské role v IT působí ve všech doménách řízení IT, postavení některých vybraných rolí ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech:

 • Role „Informační manažer, CIO“ se podílí různou měrou na skupinách úloh všech domén řízení IT a současně ve skupině úloh podnikového řízení Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • Role „Manažer IT služeb“ se podílí především na skupinách úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Role „Manažer projektu“ se podílí především na skupinách úloh Řízení projektu (TG401 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů.
 • Role „Manažer rozvoje IT“ se podílí především na skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role „Manažer provozu“ se podílí především na skupinách úloh Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Role „Manažer informační bezpečnosti“ se podílí především na skupinách úloh Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ) a Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).
 • Role „Manažer service-desku“ se podílí především na úlohách Řízení interního service-desku (U734B ), Řízení externího service-desku (U734A ) a do značné míry i na úloze Řízení uživatelských požadavků (U733A ).
 • Role „Dodavatel“, resp. dodavatel IT služeb a produktů se podílí především na skupinách úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení projektu (TG401 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) a v případě využívání outsourcingu provozu různou měrou na všech úlohách v doméně Řízení provozu IT (DO700 ).
 • Role „Manažer řízení problémů“ se podílí především na skupině úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) a s tím související Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).
 • Role „Manažer projektového portfolia“ se podílí především na skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a na to navazující Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řízení projektu (TG401 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu rolí a její role (PDF).