Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Vlivy na funkce a provoz IT
Vlivy na funkce a provoz IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI123
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Vlivy na funkce a provoz IT - obsahové vymezení

Dimenze určuje typy vlivů na IT, které mohou způsobit problémy/incidenty. Účelem je identifikace hlavních vlivů (příčin) problémů díky čemuž můžou být provedená preventivní opatření omezující (či eliminující) určité nejčastější vlivy. Dimenze představuje podmnožinu Faktorů MBI, která má pro účely analýz funkcí a provozu IT největší vliv.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze se člení na kategorie Vlivů na (chod) IT – Vlivy na (chod) IT. Kategorie Vlivů na (chod) IT se člení na:

 1. Vnitřní – zaměstnanci,
 2. Vnitřní – procesy,
 3. Vnitřní – organizační struktura,
 4. Vnitřní - HW/SW,
 5. Vnější – dodavatelé,
 6. Vnější – konkurence,
 7. Vnější – státní/veřejná správa,
 8. Vnější – zákazník.

3. Datové zdroje dimenze
 • Dokumentace provozu IT,
 • Zkušenosti zaměstnanců.

4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané vlivy,
 • Agregace za kategorie vlivů.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie vlivů:

 1. Identifikátor kategorie vlivů,
 2. Plný název kategorie vlivů,
 3. Obsahové vymezení a účel kategorie vlivů.

Úroveň 2: Typy vlivů:

 1. Identifikátor vlivu,
 2. Identifikátor kategorie vlivu,
 3. Plný název vlivu,
 4. Obsahové vymezení vlivu.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.