Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : IT služby
IT služby
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. IT služby - obsahové vymezení

Dimenze IT služeb představuje jednu z klíčových dimenzí řízení informatiky a tedy i MBI. Zahrnuje strukturu poskytovaných IT služeb vymezených obvykle v katalogu služeb, který je i zdrojem pro její naplnění a aktualizaci. V souladu s tím, že služby jsou klíčovým objektem současných systémů řízení IT, tak tato dimenze slouží k řešení většiny analytických úloh, tj. k analýzám jejich počtu a objemu, nákladům na ně, jejich kvality apod.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze se člení na kategorie služeb – služby. Kategorie služeb se člení na:

 1. Informační služby,
 2. Aplikační služby,
 3. Infrastrukturní služby,
 4. Vývojové služby,
 5. Podpůrné služby,
 6. Služby systémové integrace.

3. Datové zdroje dimenze

Katalog IT služeb podniku.

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané služby nebo kategorie služeb.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie služeb:

 • Identifikátor kategorie služeb,
 • Plný název kategorie služeb,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie služeb.

Úroveň 2: Služby:

 • Identifikátor služby,
 • Identifikátor kategorie služeb,
 • Plný název služby,
 • Obsahové vymezení a účel služby,
 • Stav zajištění služby,
 • Měrná jednotka pro vyjádření poskytovaného objemu služby,
 • Normy a standardy spojené se zajišťováním služby,
 • Kvalita služby je měřena,
 • Strategický charakter služby (0 – provozní, 1 – konkurenceschopnost, 2 – konkurenční výhoda) ,
 • Služba je zařazena do katalogu služeb.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze