Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT
Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG240
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT

Metriky představují pouze příklady některých vybraných metrik, které se váží k technologickým zdrojům. Ty se liší podle konkrétních technologií, a proto jejich specifikace by byla neúměrně rozsáhlá a zřejmě i neúčelná. Zahrnují:

  1. Počty konfiguračních položek (I241 ),
  2. Počty softwarových licencí (I242 ),
  3. Objem zpoždění v implementaci služeb (I243 ),
  4. Výkonnostní problémy služeb z důvodů nedostatků v technologické infrastruktuře (I244 ).

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení Technologických zdrojů, tj. především ke skupinám úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ) a na provozní úrovni ke skupině Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), mohou analyzovat podle následujících skupin dimenzí - IT služby a zdroje (DIG100 ), Podniková organizace (DIGQ01 ), případně Externí partneři podniku (DIGQ10 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytických aplikacích Analýzy technologických zdrojů (A203A ) a Analýzy správy IT (A501A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).