Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT
Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG630
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT

Metriky zahrnují sledování obecně mimořádných stavů v provozu informatiky, tj.:

  1. Počet nestandardních událostí (I631 ),
  2. Počet incidentů hlášených uživateli (I632 ),
  3. Počet identifikovaných problémů v provozu (I633 ),
  4. Počty požadavků na úpravy a změny aplikací (I634 ),
  5. Počet požadavků na service desk (I635 ),
  6. MTTR / MTBF (I636 ).

2. Využití metrik ve úlohách
  • Metriky pro řízení incidentů, problémů a požadavků vycházejí koncepčně ze skupin úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ) a Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).
  • Metriky se váží na skupinu úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny
  • Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle dimenzí IT služby a zdroje (DIG100 ).
  • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytických aplikacích Analýzy incidentů a problémů (A502A ) a Analýzy uživatelských požadavků (A503A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).