Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Datové zdroje, databáze
Datové zdroje, databáze
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI106
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Datové zdroje, databáze - obsahové vymezení

Dimenze Datové zdroje, databáze představuje strukturu používaných a plánovaných interních a externích databází, různých typů i formátů dat. Jejím účelem je sledování nákladů na jejich pořízení, migrace, zajištění kvality dat apod. Zdrojem dat je plánovací, provozní, případně projektová dokumentace. Atributy dimenze zahrnují mj. úroveň důvěrnosti dat v databázi, úroveň dostupnosti, zodpovědnost za databázi atd.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze je na dvou úrovních, a to kategorie datových zdrojů – datové zdroje. Na úrovni skupin datových zdrojů se nabízí např. toto členění:

 1. Data - interní, transakční,
 2. Data - interní, analytická,
 3. Data - interní, dokumentační,
 4. Data - externí, tuzemská, veřejná,
 5. Data externích partnerů,
 6. Data - externí, zahraniční.

3. Datové zdroje dimenze
 • Plánovací dokumentace IT,
 • Projektová dokumentace IT,
 • Provozní dokumentace IT

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané datové zdroje nebo kategorie datových zdrojů.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie datových zdrojů:

 • Identifikátor kategorie datových zdrojů,
 • Plný název kategorie datových zdrojů,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie datových zdrojů.

Úroveň 2: Datové zdroje:

 • Identifikátor datového zdroje,
 • Identifikátor kategorie datových zdrojů,
 • Plný název datového zdroje,
 • Obsahové vymezení a účel datového zdroje,
 • Význam datového zdroje pro podnik,
 • Technologická platforma,
 • Klíčové problémy datového zdroje.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.