Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Aplikace
Aplikace
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI105
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Aplikace - obsahové vymezení

Dimenze Aplikace představuje strukturu plánovaných nebo využívaných aplikací podle jejich kategorií. Kategorie aplikací se rozlišují jejich funkcionalitou, používanými technologiemi, projekčními a provozními nároky. Účelem dimenze jsou možnosti alokace nákladů a efektů na aplikace, rozlišení jejich priorit z hlediska řešení projektů nebo dalšího rozvoje apod.  Součástí atributů dimenze je např. určení významu aplikace (strategické, rozvojové, provozní apod.), působnost aplikace v rámci podniku apod.

2. Prvky dimenze

Dimenze Aplikace v MBI má dvě úrovně, a to kategorie aplikací – aplikace. Rozlišují se např. následující kategorie aplikací:

 1. ERP,
 2. Business intelligence,
 3. ECM,
 4. Elektronické obchodování,
 5. Elektronické zásobování,
 6. CRM,
 7. SRM,
 8. SCM / APS,
 9. CIS,
 10. GIS,
 11. Rezervační aplikace atd.

3. Datové zdroje dimenze
 • Plánovací dokumentace IT,
 • Projektová dokumentace IT,
 • Provozní dokumentace IT

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané aplikace nebo kategorie aplikací.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie aplikací:

 • Identifikátor kategorie aplikací,
 • Plný název kategorie aplikací,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie aplikací

Úroveň 2: Aplikace:

 • Identifikátor aplikace,
 • Identifikátor kategorie aplikací,
 • Plný název aplikace,
 • Obsahové vymezení a účel aplikace,
 • Význam aplikace pro podnik (provozní, strategická atd.), ,
 • Způsob realizace aplikace – typový SW, na zakázku, kombinace,
 • Použitá platforma aplikace - použité databázové technologie, použitý OS,
 • Klíčové problémy spojené s aplikací.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze