Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Čistá současná hodnota investice (NPV)
Čistá současná hodnota investice (NPV)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I444
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
NPV
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Čistá současná hodnota, resp. NPV – Net Present Value sleduje diskontované budoucí peněžní toky k současnému období. Budoucí peněžní toky jsou kráceny (diskontovány) pomocí diskontní sazby.

2. Výpočetní předpisy

NPV = SHCF – IN

kde SHCF = současná hodnota cash flow, IN = náklady na investici a

SHCF = S (CFt / (1+k)t),

kde S pro t = 1 do n, kde n je počet let využívání investice, CF = cash flow v daném roce, k = úroková míra v daném roce

3. Zdroje dat pro metriku

Dokumentace IT ekonomiky, Db Účetnictví.