Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Mimoekonomické efekty IT
Mimoekonomické efekty IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI205
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Mimoekonomické efekty IT - obsahové vymezení

Dimenze představuje strukturu kvalitativních efektů vyjadřovaných různými charakteristikami. Souhrnná charakteristika je vyjádření významu efektu pro podnik např. škálou 0 – 5. Mimoekonomické efekty se rozlišují se na dvou úrovních: skupiny mimoekonomických efektů – mimoekonomické efekty, přičemž skupiny mimoekonomických efektů jsou rozděleny dle metody BSC na efekty finanční, zákaznické, procesní, efekty učení a růstu a pak ostatní efekty.

2. Prvky dimenze

Kategorie mimoekonomických efektů v MBI tvoří:

 1. Postavení na trhu,
 2. Vztahy k zákazníkům,
 3. Zkvalitnění podnikových procesů,
 4. Zvýšení analytické úrovně řízení,
 5. Vztahy k pracovníkům a partnerům.

3. Datové zdroje dimenze
 • Databáze CRM,
 • Obchodní databáze a dokumentace podniku.

4. Kalkulace v rámci dimenze

Průměrné hodnoty za vybrané mimoekonomické efekty.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie mimoekonomických efektů:

 • Identifikátor kategorie mimoekonomických efektů,
 • Plný název kategorie mimoekonomických efektů,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie mimoekonomických efektů.

Úroveň 2: Mimoekonomické efekty:

 • Identifikátor mimoekonomických efektu,
 • Identifikátor kategorie mimoekonomických efektů,
 • Plný název mimoekonomických efektu,
 • Obsahové vymezení mimoekonomických efektu,
 • Časová perioda zjišťování efektu,
 • Měrná jednotka nebo stupnice hodnot, způsob vyjádření efektu.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze