Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Náklady na IT, nákladové druhy
Náklady na IT, nákladové druhy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI202
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Náklady na IT, nákladové druhy- obsahové vymezení

Dimenze druhového členění nákladů na IT je považována v kontextu nákladů za základní. Podrobně člení náklady vstupující do podniku, resp. podnikové informatiky z vnějšího okolí, a proto je v nákladových analýzách informatiky pokládána za jednu z nejvýznamnějších. Jejím účelem je podrobně sledovat a analyzovat náklady v rozlišení na investiční (pořizovací, upgrade) a provozní, tj. na zajištění správy a provozu informačního systému.

2. Prvky dimenze

Nejvyšší dvě úrovně dimenze dokumentuje následující přehled:

Investiční náklady, CAPEX - Capital expenses:

 1. Technické prostředky,
 2. Software,
 3. Aplikace,
 4. Budovy a pracovní prostory.

Neinvestiční, provozní náklady, resp. OPEX - Operative expenses:

 1. Nakupované služby,
 2. Osobní náklady,
 3. Odpisy,
 4. Budovy a pracovní prostory v případě, že jde o pronájem,
 5. Spotřební materiál,
 6. Ostatní a režijní náklady.

3. Datové zdroje dimenze
 • Db Účetnictví.

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané nákladové druhy.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie nákladů:

 • Identifikátor kategorie nákladových druhů,
 • Plný název kategorie nákladových druhů,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie nákladových druhů

Úroveň 2: Nákladová položka:

 • Identifikátor nákladové položky,
 • Identifikátor kategorie nákladových druhů,
 • Plný název nákladové položky,

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.

7. Poznámky, reference

#138#