Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Ekonomické efekty IT
Ekonomické efekty IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI204
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Ekonomické efekty IT - obsahové vymezení

Dimenze představuje základní strukturu podnikových finančních ukazatelů, zejména nákladových a výnosových, kde se efekty informatiky projevují jejich snížením nebo zvýšením. V této dimenzi jsou pouze efekty vyjádřené ve finančních jednotkách. Ostatní efekty, i když mají bezprostřední vztah k ekonomice (např. počet zákazníků), tvoří dimenzi mimoekonomických efektů. Struktura dimenze vychází z konkrétních vybraných podnikových ukazatelů.

2. Prvky dimenze

Kategorie ekonomických efektů v MBI tvoří:

 1. Finanční ukazatelé podniku,
 2. Výnosy z informatiky přímé,
 3. Výnosy z informatiky, přidaná hodnota.

3. Datové zdroje dimenze
 • Db Účetnictví,
 • Ekonomická dokumentace podniku.

4. Kalkulace v rámci dimenze

Průměrné hodnoty za vybrané ekonomické efekty.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie ekonomických efektů:

 • Identifikátor kategorie ekonomických efektů,
 • Plný název kategorie ekonomických efektů,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie ekonomických efektů.

Úroveň 2: Ekonomické efekty:

 • Identifikátor ekonomických efektu,
 • Identifikátor kategorie ekonomických efektů,
 • Plný název ekonomických efektu,
 • Obsahové vymezení ekonomických efektu,
 • Časová perioda zjišťování efektu.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.