Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM
Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG470
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM“, přehled
 • Zpracování úvodní studie ECM - definuje celkovou koncepci nasazování aplikací ECM do podniku a určuje doporučený postup implementace s respektováním zvláštností jednotlivých modulů ECM, jako např. správa dokumentů, workflow, správa webového obsahu apod. (U471A ),
 • Analýza a návrh - určuje, jaké procesy bude implementované ECM řešení podporovat, jakou funkcionalitu ECM nástrojů je nezbytné zajistit, kde je potřeba řešit customizaci apod. (U472A ),
 • Implementace aplikace - zajišťuje customizaci funkcí jednotlivých nástrojů, případné dovývoje, uživatelskou, projektovou i provozní dokumentaci (U473A ),
 • Příprava na zavedení do provozu, migrac e - zejména plošná instalace nástrojů a aplikací ECM, zajištění případné migrace dat a dokumentů podle principů jednotlivých produktů ECM (U474A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM"

Řešení a nasazení aplikací a nástrojů řízení podnikového obsahu, resp. infrastrukturních aplikací musí vycházet z jejich specifických charakteristik, očekávaných efektů a možných problémů, viz (FSG500 ) a speciálně (F500 ). Účelem řešení úloh ECM je :

 • vybrat z celého portfolia nástroje ECM, které jsou adekvátní aktuálním i očekávaným potřebám podniku v oblasti ECM, resp. infrastrukturních aplikací,
 • zajistit kvalitní analytickou a implementační přípravu nasazení ECM nástrojů, zejména ve vztahu k podnikovým procesům nárokům na správu dokumentů atd.,
 • využít v co největší míře nabízenou funkcionalitu ECM nástrojů a dosáhnout očekávané ekonomické i mimoekonomické efekty,
 • zajistit kvalitní a kvalifikovanou přípravu uživatelů pro racionální práci a zvýšení jejich výkonnosti
3. Scénáře - otázky, problémy
 • S analytickou přípravou a nasazením ECM nástrojů do provozu je spojena celá řada otázek a problémů, které jsou vyjádřeny ve scénáři " Implementují se aplikace řízení podnikového obsahu, ECM“ (S471 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
 • ECM: Digitalizace dokumentů, Imaging (F502 ),
 • ECM: Vytěžování dat, Data Capture (F503 ),
 • ECM: Systém pro správu dokumentů, Document Management Systém (F504 ),
 • ECM: Správa záznamů, Records Management (F505 ),
 • ECM: Správa elektronické pošty, E-mail Management (F506 ),
 • ECM: Archivace, Archiving (F507 ),
 • ECM: Automatizace procesů, Workflow (F508 ),
 • ECM: Týmová spolupráce, Groupware (F509 ),
 • ECM: Správa webového obsahu, Web Content Management (F510 ),
 • ECM: Správa znalostí, Knowledge Management (F511 ),
 • ECM: Správa multimediálního obsahu, Digital Asset Management (F512 ).

Ve vztahu k externím kapacitám jsou podstatné i faktory v podskupinách Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).

5. „Řešení projektu implementace ECM“ – v kontextu podnikového řízení

V případě ECM, tedy infrastrukturních aplikací a nástrojů, jde o jejich využití napříč celým podnikem , tedy ve větší či menší míře ve všech oblastech řízení podniku (DO00 ). Jejich funkcionalita se podle oblastí řízení nijak výrazně neliší, např. řízení pracovních toků, správa dokumentů apod. se bude realizovat obdobně, pouze s odlišným obsahem. Řešení úloh ECM se zaměřuje na tyto klíčové aspekty:

 1. určení konkrétních nástrojů pro jednotlivé oblasti řízení,
 2. specifikace podnikových standardů, např. pro podnikové dokumenty, pracovní postupy apod.
 3. definování a nastavení efektivních provozních podmínek ECM, tj. dostupnosti, doby odezvy, organizace a zajištění bezpečnosti provozu,
 4. kvalitní příprava uživatelů pro co nejefektivnější využití funkcionality ECM.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.