Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře – úvod a souhrnný přehled
Scénáře – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Podstata a účel scénářů

Scénář je definovaná situace v řízení podniku nebo v řízení IT, se kterou jsou spojeny otevřené otázky, požadavky nebo problémy řízení. Scénář je např. takováto situace „IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku“ (S032 ) a z ní vyplývající otázky, např. „Nachází se podnik v takovém konkurenčním prostředí, kde je nezbytné hledat i podporu informatiky v posilování konkurenceschopnosti?“, „Jak definovat oblasti podnikového řízení, ve kterých může informatika hrát roli faktoru zvyšování konkurenceschopnosti, jak podle toho formulovat zadání a plán informační strategie?“ a další. Smyslem scénářů je definovat a kategorizovat potenciální problémy a otázky v řízení IT i v řízení podniku a vytvořit tak i obsahovou základnu pro jejich analýzy a hledání jejich adekvátních řešení a doporučení.

2. Přehled skupin scénářů

Scénáře se v MBI člení do skupin, které jsou obsahem následujícího přehledu:

 • Scénáře ve strategickém řízení IT (SG000 ),
 • Scénáře v řízení IT služeb (SG100 ),
 • Scénáře v řízení zdrojů IT (SG200 ),
 • Scénáře v řízení IT ekonomiky (SG300 ),
 • Scénáře v řízení rozvoje IT (SG400 ),
 • Scénáře v řízení provozu IT (SG500 ),
 • Scénáře k IT v řízení firmy (SGQ000 ).

3. Dokumentace scénářů v MBI

Objekt Scénář vyjadřují v MBI tyto základní atributy:

 • název scénáře – který v tomto případě představuje velmi stručné vymezení problémové situace,
 • popis scénáře – který představuje jeho stručné textové vymezení následované očíslovaným přehledem problémů a otázek, které je třeba v rámci scénáře řešit,
 • doporučené praktiky nebo řešení – představují dobré zkušenosti z praxe, případně odkaz na úlohy MBI, reprezentované vazbami scénář – úloha,
 • poznámky – obsahují doplňující údaje k řešení scénáře, případně další informační zdroje.

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu scénářů a její scénáře (PDF)