Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metodiky a metody finančního řízení podniku
Metodiky a metody finančního řízení podniku
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG030
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Přehled metod ve finančním řízení podniku

Skupina obsahuje metodiky a metody uplatňované ve finančním řízení podniku, tj.:

 1. Finanční účetnictví (M031 ),
 2. Daňové účetnictví (M032 ),
 3. Manažerské účetnictví (M033 ),
 4. Controlling (M034 ),
 5. Activity Based Costing, ABC (M035 ),
 6. Metoda tvorby rozpočtové výsledovky (M036 ),
 7. Total Cost of Ownership (M037 ),
 8. Metody řízení investic (M038 ),
 9. Value Based Management (M039 ).

2. Využití metod v úlohách a skupinách úloh
 • Uvedené metody se využívají především ve skupinách úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Controlling (TGQ090 ) a v řízení IT především v doméně Řízení IT ekonomiky (DO300 ).
 • Metody Finanční účetnictví a Daňové účetnictví se vztahují k celé řadě úloh a zejména k úlohám Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ) a Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ).
 • Metody Manažerského účetnictví a Controllingu se váží ke skupině úloh Controlling (TGQ090 ).
 • Metoda Activity Based Costing, ABC se vztahuje především k analytickým úlohám, tj. např. Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a v IT k úloze Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).
 • Metoda Total Cost of Ownership se vztahuje ke skupině úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ).
 • Metody řízení investic se váží k úloze Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) a v IT ke skupině úloh Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Metoda Value Based Management se převážně vztahuje ke skupinám úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ) a Řízení projektu (TG401 ).

Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metod a její metody (PDF).