Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Cloud computing a jeho služby
Cloud computing a jeho služby
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Cloud computing a jeho služby – účel

Účelem podskupiny faktorů je analyzovat modely a služby poskytované v rámci cloud computingu především vzhledem k plánování a řízení rozvoje IT služeb podniku, tj. vzhledem k plánovaným IT projektům.

2. Cloud computing a jeho služby - podstata

Podskupina zahrnuje faktory, které představují různé provozní modely informatiky podniku. Patří sem cloud computing a jeho jednotlivé služby (např. Software-as-a-Service, SaaS a další).

3. Cloud computing a jeho služby – přehled faktorů

Do této podskupiny patří tyto dílčí faktory:

  1. Cloud computing - představuje na Internetu založený model vývoje a používaní IT, tj. poskytování sdílených, škálovatelných a flexibilních IT služeb (F100 ),
  2. Veřejný (Public) cloud computing – je model, kdy je IT služba poskytnuta bez omezení širokému a často velmi početnému spektru uživatelů (F101 ),
  3. Soukromý (Private) cloud computing - služba je poskytována pouze pro danou organizaci (F102 ),
  4. Hybridní (Hybrid) cloud computing - kombinuje v sobě jak veřejný tak soukromý cloud, (F103 ),
  5. Komunitní (Community) cloud computing - infrastruktura cloudu je sdílena mezi několika organizacemi či skupinami uživatelů (F104 ),
  6. Osobní cloud computing - zaměstnanci si cloud do organizace „přinášejí“ spolu se svým mobilním zařízením (F105 ), a to na bázi BYOC, Bring Your Own Cloud (F551),
  7. SaaS, Software as a Service - aplikace je licencována jako služba pronajímaná uživateli (F106 ),
  8. IaaS, Infrastructure as a Service - poskytuje IT infrastrukturu na bázi virtualizace (F107 ), PaaS, Platform as a Service - poskytujeí vývojové prostředí a umožňuje nasazení a vývoj vlastní aplikace na cloudové infrastruktuře (F108 ).

4. Cloud computing a jeho služby v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory předmětem následujících skupin úloh, resp. úloh:

  • Faktory skupiny Cloud computing a jeho služby se na strategické úrovni řízení IT promítají především do úloh Cloud Governance (U052A ), Řízení efektů cloud computingu (U053A ) a Řízení rizik cloud computingu (U054A).
  • Využití možností cloud computingu se promítá do skupin úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů.

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).