Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Sourcing
Sourcing
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG120
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Sourcing – účel

Účelem podskupiny faktorů je specifikovat a vyhodnocovatrůzné možnosti sourcingu, jejich personální a ekonomickou efektivitu především vzhledem k plánovaným a řešeným projektům IT projektům a provozovaným aplikacím.

2. Sourcing - podstata

Podskupina faktorů definuje analyzuje principy a možnosti sourcingu a jeho různé varianty. Nejvýznamnější faktorem je v tomto případě outsourcing, jehož podstatou v IT je zajišťování vybraných činností a služeb externími dodavateli. Důvody pro toto řešení mohou být konkurenční, odborné, finanční nebo organizační. Podle toho, co je předmětem outsourcingu se rozlišuje:

  • outsourcing rozvoje informatiky, tj. implementace jednotlivých typových aplikačních software a technologií, případně vývoj specializovaných aplikací přímo podle potřeb podniku,
  • outsourcing provozu informatiky, tj. provozování jednotlivých aplikací, případně celého systému na technice a software samotného dodavatele, případně zákazníka, avšak s tím, že se dodavatel stará i o údržbu a inovaci této „zapůjčené“ techniky.

3. Sourcing – přehled faktorů

Do této podskupiny patří tyto dílčí faktory:

  1. Úroveň a formy sourcingu - presentuje základní modely sourcingu a jejich podstatné charakteristiky (F120 ),
  2. Outsourcing - představuje zajišťování vybraných činností a služeb externími dodavateli (F121 ).

4. Sourcing v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory předmětem následujících skupin úloh, resp. úloh:

  • Faktory skupiny jsou hlavní náplní úlohy strategického řízení IT Návrh sourcingu IT (U035A ) a následně ovlivňují skupinu úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
  • Na taktické úrovni řízení IT se faktory sourcingu promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a ekonomické charakteristiky sourcingu jsou předmětem úlohy Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).
  • Na operativní úrovni řízení IT se faktor outsourcingu promítá do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ) i Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a do jeho jednotlivých typů, zejména ERP (TG420 ), BI (TG430 ), případně i dalších.

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).