Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metodiky, metody a modely řízení informatiky
Metodiky, metody a modely řízení informatiky
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Přehled metod řízení podnikové informatiky

Skupina obsahuje metodiky, metody a modely pro řízení podnikové informatiky jako celku, včetně referenčních modelů, tj.:

 1. ITIL - IT Infrastructure Library (M101 ),
 2. COBIT (M102 ),
 3. CMMI (M103 ),
 4. ValIT (M104 ),
 5. IT Balanced Scorecard (M105 ),
 6. TMMi - Test Maturity Model Integration, TMMI (M106 ),
 7. MIT Sloan (M107 ),
 8. Metodika zadávání veřejných zakázek (M121 ),
 9. Multidimesional Management and Development of Informatio Systém, MMDIS (M131 ),
 10. Knowledge Based Process Reengineering, KBPR (M132 ),
 11. Model SPSPR (M133 ),
 12. DEVice and SErver seCurity, DEVSEC (M134 ),
 13. Uživatelské hodnocení kvality, SERVQUAL (M135 ).

2. Využití metod v úlohách a skupinách úloh
 • Uvedené metody a metodiky (především ITIL, CobiT a CMMI) se využívají v různé míře ve všech doménách řízení IT, tj. strategickém (DO000 ), řízení IT služeb (DO100 ), řízení IT zdrojů (DO200 ), řízení IT ekonomiky (DO300 ), řízení rozvoje (DO400 ) a řízení provozu (DO700 ).
 • Metoda ValIT se využívá ve skupině úloh Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Metody IT Balanced Scorecard a MIT Sloan se váží k doméně Strategické řízení IT (DO000 ).
 • Metoda TMMi - Test Maturity Model Integration se vztahuje k doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).
 • Metodika zadávání veřejných zakázek se vztahuje k úloze Výběrové řízení na dodavatele IT produktů/služeb ve veřejné správě (U134BXGO).
 • Metoda DEVice and SErver seCurity, DEVSEC se vztahuje ke skupině úloh Řízení bezpečnosti služeb (TG106 ).
 • Uživatelské hodnocení kvality, SERVQUAL se vztahuje ke skupině úloh Řízení kvality služeb (TG105 ).

Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metod a její metody (PDF).