Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Socioekonomické a organizační faktory
Socioekonomické a organizační faktory
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG030
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Socioekonomické a organizační faktory – účel

Účelem podskupiny je analyzovat náročnost a dopady takových faktorů, jako např. stavu legislativy, stavu IT trhu na obsah řízení IT i možnosti jeho tozvoje vzhledem k podnikovým potřebám.

2. Socioekonomické a organizační faktory - podstata

Socioekonomické a organizační faktory ovlivňující IT, jeho, řízení, úroveň kvality apod. zahrnují celkové ekonomické prostředí, situaci na trhu, legislativní opatření, ekonomiku podniku i IT apod. Tato podskupina faktorů se váže zejména na celou doménu strategického řízení IT (DO000 ).

3. Socioekonomické a organizační faktory – přehled faktorů

Podskupina obsahuje tyto jednotlivé faktory:

 1. Stav hospodářského prostředí - celkový stav ekonomiky ovlivňující zejména objemu vynakládaných nákladů na IT, ochota vedení podniků k zahajování nových projektů apod. (F030 ),
 2. Situace na IT trhu – zejména stav nabídky nových IT služeb a produktů, jejich kvalita cenová úroveň atd. (F031 ),
 3. Digitální byznys - zahrnuje všechny digitální zdroje, tj. elektronicky dostupné formy využití informací, ale také operační technologie provozované mimo výlučnou kontrolu organizace (F032 ),
 4. Social Computing – jde o aktivity vykonávané skupinami lidí, jako např. „collaborative filtering, online auctions, prediction markets, reputation systems, computational social choice, tagging, and verification games“ (F033 ),
 5. Stav legislativy - představuje souhrn dopadů zákonů a norem na IT podniků a zejména jejich průběžné změny ovlivňující zejména aplikační vrstvu IT (F034).

4. Socioekonomické a organizační faktory v kontextu podnikového řízení

V rámci řízení podnikovu jsou faktory předmětem následujících skupin úloh, resp. úloh:

 • Socioekonomické a organizační faktory ovlivňují zejména skupiny úloh na strategické úrovni řízení, tj. Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 • Faktory Digitální byznys nebo Social Computing výrazně ovlivňují i skupiny podnikových úloh, především Marketing (TGQ350 ) a Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ).

5. Socioekonomické a organizační faktory v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory předmětem následujících skupin úloh, resp. úloh:

 • Socioekonomické a organizační faktory ovlivňují zejména řízení IT skupiny IT jako součást byznysu (TG001 ), Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Faktory Digitální byznys nebo Social Computing mají hlavní dopad na úlohy Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ), Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ), resp. Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ).
 • Faktor Situace na IT trhu je předmětem zejména úlohy Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ).
 • Faktor Stav legislativy je předmětem řešení úlohy Analýza požadavků legislativy na IT (U024A ) a ovlivňuje především skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ), zejména ERP (TG420 ).

6. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).