Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře v řízení IT služeb
Scénáře v řízení IT služeb
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Přehled scénářů řízení IT služeb

Do scénářů řízení IT služeb patří zejména tyto situace:

 1. Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby (S101 ),
 2. Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT (S104 ),
 3. Je nutné vytvořit kvalitní katalog IT služeb (S111 ),
 4. Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA (S112 ),
 5. Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat (S113 ),
 6. Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby (S114 ),
 7. U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ),
 8. U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity (S142 ),
 9. Je třeba formulovat bezpečnostní nároky a opatření v IT (S181 ),
 10. Je nutné zajistit ochranu objektu bezpečnostním (kamerovým) systémem s uchováním osobních údajů (S182 ).

2. Řešení scénářů v úlohách a skupinách úloh

Scénáře se řeší především ve skupinách úloh domény „Řízení IT služeb“ (DO100 ). Řešení dílčích vybraných scénářů ve specifických úlohách a ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech:

 • Scénář „Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby“ je řešen zejména v úlohách Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) a Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) a ve skupině úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ).
 • Scénář „Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT“ je řešen zejména v úloze Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ) a ve skupině úloh Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Scénář „Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA“ je řešen zejména ve skupině úloh Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Scénář „Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat“ je řešen zejména ve skupinách úloh Řízení kvality služeb (TG105 ) a Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Scénář „Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby“ je řešen zejména ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Scénář „U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele“ je řešen zejména ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Scénář „U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity“ je řešen zejména ve skupinách úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a Marketing (TGQ350 ).
 • Scénář „Je třeba formulovat bezpečnostní nároky a opatření v IT“ je řešen zejména ve skupině úloh Řízení bezpečnosti služeb (TG106 ).
 • Scénář „Je nutné zajistit ochranu objektu bezpečnostním (kamerovým) systémem s uchováním osobních údajů“ je řešen zejména v úloze Provozování bezpečnostního (kamerového) systému (U165A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu scénářů a její scénáře (PDF)