Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metody – úvod a souhrnný přehled
Metody – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Podstata a účel metod

Metody jsou souhrnným označením pro manažerské, analytické a plánovací metodiky, metody, normy a rámce aplikovatelné v rámci úloh MBI. Příkladem metody je BSC (Balanced Scorecard). Smyslem je určit, které z metod, metodik, norem a rámců (dále jen metody) je efektivní nebo nutné u jednotlivých úloh využívat a současně definovat metodickou základnu, na níž je účelné řízení IT i podnikové řízení provozovat a rozvíjet.

2. Přehled skupin metod

Metody se v MBI člení do skupin, které jsou obsahem následujícího přehledu:

  • Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ),
  • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ),
  • Metodiky řízení informatiky (MG100 ),
  • Standardy a normy v informatice (MG200 ),
  • Rámce v informatice (MG300 ),
  • Metodiky řízení projektů (MG400 ),
  • Metodiky řešení projektů (MG500 ).

3. Atributy metod v MBI

Objekt Metoda vyjadřují v MBI tyto základní atributy:

  • obsahové vymezení - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení IT, případně byznysu,
  • poznámky – dílčí poznámky k efektivnímu využití metody a odkazy na příslušné zdroje.

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metod a její metody (PDF).