Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Standardy a normy v informatice
Standardy a normy v informatice
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Přehled norem v informatice

Skupina obsahuje normy v informatice aplikované v jejích různých oblastech jejího řízení, zejména normy ISO, ČSN a další. Zahrnuje:

  1. ISO/IEC 12207 (M201 ),
  2. ISO 9001:2008 (M202 ),
  3. ISO 9000 (M203 ),
  4. ISO/IEC15000 (M204 ),
  5. ISO/IEC 19000 (M205 ),
  6. ISO/IEC 20000 (M206 ),
  7. ISO/IEC 27000 (M207 ),
  8. ISO/IEC 29110 Life-Cycle Profiles for Very Small Entities (M208 ),
  9. ISO/IEC 38000 (M209 ).

2. Využití norem v úlohách a skupinách úloh
  • Uvedené standardy se využívají v různé míře a na různé úrovni ve všech doménách řízení IT, tj. strategickém (DO000 ), řízení IT služeb (DO100 ), řízení IT zdrojů (DO200 ), řízení IT ekonomiky (DO300 ), řízení rozvoje (DO400 ) a řízení provozu (DO700 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metod a její metody (PDF).