Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty návrhů architektur
Dokumenty návrhů architektur
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty různých typů architektur

Podskupina obsahuje dokumenty různých typů architektur, obsahem tak je:

  1. Podniková architektura (D051A ),
  2. Architektura IT služeb (D052A ),
  3. Aplikační architektura (D053A ),
  4. Technologická architektura (D054A ),
  5. Datová architektura (D055A ),
  6. Softwarová architektura (D056A ).

2. Využití dokumentů v úlohách
  • Dokumenty Podniková architektura a Architektura IT služeb jsou předmětem řešení úlohy Návrh architektury IT služeb (U033A ) a podkladem pro úlohu Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) a pro skupiny úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ) a Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Dokumenty Aplikační architektura, Technologická architektura, Datová architektura a Softwarová architektura jsou výstupem úlohy Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) a podkladem pro skupiny úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ) a Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Dokumenty Aplikační architektura, Technologická architektura a Softwarová architektura jsou podkladem pro skupinu úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
  • Dokument Datová architektura je vstupem do skupiny úloh Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).