Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Infrastrukturní aplikace, ECM
Infrastrukturní aplikace, ECM
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Infrastrukturní aplikace, ECM – účel

Účelem této podskupiny faktorů vymezit hlavní principy, možnosti využití, efekty a problémy softwarových prostředků, které se zahrnují infrastrukturní aplikace, resp. aplikace řízení podnikového obsahu, resp. ECM, Enterprise Content Management.

2. Infrastrukturní aplikace, ECM – podstata, formy

Řada aplikací je využívána napříč organizací či ve všech nebo ve většině organizačních jednotek organizace. Takové aplikace se souhrnně označují jako infrastrukturní aplikace. Škála těchto aplikací je obvykle pro různé organizace různá. Obrázek znázorňuje jejich pozici vzhledem k ostatním aplikacím. Infrastrukturní aplikace poskytují své funkce a data ostatním aplikacím a ostatní aplikace poskytují svá data infrastrukturním aplikacím (horizontální vztahy reprezentované šipkami) a zároveň infrastrukturní aplikace zajišťují pro ostatní aplikace možnost jednotného zobrazení na portálu (vertikálně vedené šipky).

ECM - Enterprise Content Management se charakterizuje jako aplikace a technologie, které poskytují prostředky pro vytváření / sběr, správu / zabezpečení, ukládání / uchovávání / likvidaci, publikování / distribuci, prohledávání, personalizaci a prezentaci / prohlížení / tisk veškerého obsahu podniku.

3. Infrastrukturní aplikace, ECM – přehled faktorů

Podskupina faktorů představuje aplikace a nástroje infrastrukturního charakteru, tj. aplikace a nástroje pro řízení podnikového obsahu, ECM, Enterprise Content Management. Podskupina zahrnuje jeden společný obecně definovaný faktor postihující celou oblast ECM (F500 ) a řadu několika specifických faktorů odpovídajících jednotlivým aplikacím a nástrojům:

 1. Digitalizace dokumentů (Imaging) (F502 ),
 2. Vytěžování dat (Data Capture) (F503 ),
 3. Systém pro správu dokumentů (Document Management System) (F504 ),
 4. Správa záznamů (Records Management) (F505 ),
 5. Správa elektronické pošty (E-mail Management) (F506 ),
 6. Archivace (Archiving) (F507 ),
 7. Automatizace procesů (Workflow) (F508 ),
 8. Týmová spolupráce (Groupware) (F509 ),
 9. Správa webového obsahu (Web Content Management) (F510 ),
 10. Správa znalostí (Knowledge Management) (F511 ),
 11. Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management) (F512 ).

4. Infrastrukturní aplikace, ECM v kontextu podnikového řízení

Odhaduje se, že až 80% dat v organizaci má charakter nestrukturovaných nebo částečně strukturovaných dat. Z tohoto důvodu vzrůstá ze strany uživatelů požadavek na nasazování komplexních celopodnikových řešení, která taková data dokážou zpracovat a nabídnout jako informace uživatelům. K takovým řešením patří správa podnikového obsahu (ECM, Enterprise Content Management), tj. aplikace a technologie sloužící k získání, řízení, uložení, zachování a doručení obsahu a dokumentů vztahujících se k procesům podnikového řízení. Již z názvu vyplývá, že tyto aplikace ve vztahu k řízení podniku se promítají prakticky do všech úloh a skupin úloh „Řízení podniku“ (DO00 ).

5. Infrastrukturní aplikace, ECM v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory předmětem následujících skupin úloh, resp. úloh:

 • Faktory jednotlivých nástrojů ECM jsou vyhodnocovány v úloze strategického řízení IT, a to Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda jsou podniku k dispozici, jak se využívají, resp. zda ty existující již nevyhovují a výsledky analýzy se pak promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ). Možnosti využití cloudu pro business intelligence se vyhodnocují ve skupině úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 )
 • V doméně řízení IT služeb se strategická rozhodnutí o rozvoji ECM promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • V doméně řízení IT zdrojů se faktory ECM promítají zejména v úloze Řízení kvalifikace v IT (U231A ), a v úloze Definování technologických standardů (U243A ),
 • V doméně ekonomiky IT se aplikace ECM promítají do skupin úloh - Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • V doméně rozvoje IT služeb se jednotlivé faktory ECM promítají do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ). Všechny uvedené faktory jednotlivých nástrojů a aplikací se konkrétně uplatňují ve skupině úloh Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ).
 • V doméně řízení provozu IT faktory ECM se uplatňují ve skupinách Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).

7. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).