Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management)
ECM: Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F512
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení správy multimediálního obsahu (Digital Asset Management)

Správa multimediálního obsahu je specializovaná aplikace představující centralizované úložiště multimediálních dat, pod kterým si může představit například videa, fotografie, audio nahrávky, výkresy atd. V současnosti se uplatňuje zejména v organizacích, kde se běžně užívá vizuální nebo audio dokumentace jako je policie, banky, pojišťovny, zdravotnictví, stavebnictví či média, ale vzhledem k vzrůstajícímu poměru multimediálního obsahu k tradičnímu, lze očekávat, že tato komponenta najde užití i v organizacích, které multimediální obsah momentálně hojně neužívají. Na rozdíl od komponenty pro správy dokumentů obsahuje specifické funkce pro práci s mediálním obsahem:

 1. analýza multimediálních dat,
 2. přehrávání záznamů,
 3. podpora ukládání obsahu v mnoha formátech,
 4. transformace formátů,
 5. rychlé náhledy obsahu v nižší kvalitě,
 6. podpora publikačních procesů,
 7. manipulace se soubory s velkým datovým objemem.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Práce s multimediálním obsahem je efektivnější díky náhledům a možnosti rychlého přehrávání. Běžně je poměrně těžké poznat obsah a jeho vhodnost pro daný úkol pouze dle názvu a případných metadat,
 2. Aplikace řeší problém obrovského datového objemu multimediálního obsahu, což se projevuje hlavně v rychlosti načítání a vyhledávání,
 3. Komponenta umožňuje velkou časovou úsporu při práci s fotografiemi díky možnosti dávkové nahrávání a následné intuitivní selekce vhodných snímků.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Rozhodnutí, zda se tato aplikace podniku vyplatí, se bude v budoucnu dotýkat nejen organizací specializovaných na práci s multimediálním obsahem. Tomu bude odpovídat i vývoj funkcionality a nabídka nástrojů,
 2. Při implementaci je třeba dbát na soulad se zákonem o ochraně autorských práv a se zákonem o ochraně osobních údajů.