Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Týmová spolupráce (Groupware)
ECM: Týmová spolupráce (Groupware)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F509
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení týmové spolupráce (Groupware)

Groupware je sada aplikací umožňující komunikaci, koordinaci a kooperaci týmům o dvou a více lidech. V rámci ECM se jedná o poněkud specifickou komponentu, protože se životního cyklu podnikové obsahu týká pouze nepřímo. Pokud nepočítáme několik nástrojů kooperace, podporují groupwarové aplikace převážně organizační a řídící činnosti. Groupware je možné implementovat i bez integrace na další komponenty ECM a přitom očekávat pozitivní efekty. V praxi pak tato komponenta ulehčuje týmovou práci s dokumentem, šetří lidem čas, snižuje náklady společnosti a usnadňuje komunikaci. Groupwarové produkty běžně nabízejí následující funkcionalitu:

 1. elektronická pošta,
 2. diskusní fórum a chat (instant messaging),
 3. řízení týmových úkolů,
 4. konference (audio i video),
 5. kalendáře (osobní i skupinové),
 6. nástěnky,
 7. sdílené úložiště dokumentů,
 8. znalostní báze,
 9. blog.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Rychlejší komunikaci může zvýšit produktivitu práce,
 2. Groupwarové nástroje napomáhají lepší organizaci a distribuci práce a tím pádem i vyrovnanému vytěžování lidských zdrojů,
 3. Může sloužit jako další množina komunikačních kanálů pro kontakt se zákazníkem a tím zlepšit zákaznický servis,
 4. Významným způsobem zlepšuje komunikaci a organizaci práce ve virtuálních týmech.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Užití groupwarových nástrojů silně souvisí s vnější i vnitřní komunikační strategií podniku. Pokud podnik tuto strategii postrádá a nechá uživatele užívat komunikační kanály dle vlastního uvážení, přínosy pro organizaci budou vždy diskutabilní,
 2. Při implementaci je třeba zohlednit podnikovou kulturu. Groupwarové aplikace jsou obecně lépe přijímány v neformálním prostředí,
 3. Důležitým prvkem úspěšné implementace je disciplína uživatelů a manažerská kontrola. Obzvláště v případě nástrojů zajišťujících kooperaci je nutné dodržovat určené postupy, aby došlo k očekávaným kladným efektům pro týmovou spolupráci.