Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM)
Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM)
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ13
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM)

Do této podskupiny metrik patří:

  1. Využití prodejní plochy (IQ1301 ),
  2. Časové ukazatele výkonnosti CM (IQ1302 ),
  3. Zbožové ukazatele výkonnosti CM (IQ1303 ),
  4. Zákaznické ukazatele výkonnosti CM (IQ1304 ).

Zdroj: Cimler, P. ; Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676, s. 104.

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky pro řízení prodeje v podniku se vztahují především ke skupinám úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), zejména k úloze Řízení kategorií, Category Management – CM (UQ107A).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle Obchodních dimenzí podniku (DIGQ30 ), skupiny dimenzí, Externí partneři podniku (DIGQ10 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou obvykle obsahem Aplikací pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ) a podskupiny Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).