Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení skladů podniku
Metriky řízení skladů podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ4
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení skladů

Skupina zahrnuje aktuálně pouze jednu podskupinu metrik:

 1. Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ):
  1. Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ), Dodávkový cyklus (IQ4002 ),
  2. Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
  3. Časová norma zásob (IQ4004 ), Průměrná zásoba (IQ4005 ), Rychlost obratu zásob (IQ4006 ),
  4. Počet dní dodávky (IQ4007 ), Obrátka zásob (IQ4008 ),
  5. Poměr zásob k prodeji (IQ4009 ),
  6. Zisková marže na jednu korunu investovanou do položky zásob (IQ4010 ),
  7. BOM a EOM (IQ4011 ), Dopravní náklady zásob (IQ4012 ), Inventurní rozdíly (IQ4013).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají v doménách:

 1. IT v řízení podniku (DO0 ),
 2. Odvětvová řešení IT v řízení podniku (DO00 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. Dimenzí skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 3. Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 4. Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 5. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 6. Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikacích:

 1. Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 2. Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).