Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení IT ekonomiky
Metriky řízení IT ekonomiky
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení ekonomiky IT

Metriky řízení ekonomiky IT zahrnují:

 1. Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ):
  1. Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ), Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
  2. Náklady na aplikace (I403 ), Náklady na software (I404 ), Náklady na technické prostředky (I405 ), Náklady na činnosti v IT (I406 ),
  3. Podíl celkových nákladů na IT na celkových podnikových nákladech (I407 ),
 2. Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ) :
  1. Výnosy z IT (I421 ), Objem výnosů z IT jako přidané hodnoty (I422 ), Zvýšení podnikových výnosů v % (I423 ):
  2. Celkové snížení nákladů, zvýšení úspor v % (I424 ), :
  3. Zkrácení průběžné doby realizace zakázek v % (I425 ), Úspory času na obchodních zakázkách podniku za sledované období v člověkohodinách (I426 ),
 3. Metriky řízení investic do IT (ISG440 ) :
  1. Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ), Objem úspěšných investic do IT (I442 ), Výnosnost, rentabilita investice, (ROI (I443 ), :
  2. Čistá současná hodnota investice, NPV (I444 ), Doba splacení investice (I445 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají v doméně Řízení IT ekonomiky (DO300 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. IT služby a zdroje (DIG100 ),
 3. Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 4. Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 5. Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 6. Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikacích:

 1. Analýzy nákladů na IT (A301A ),
 2. Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ),
 3. Analýzy výnosů a efektů IT (A303A ),
 4. Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).