Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení majetku podniku
Metriky řízení majetku podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ56
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Podskupina metrik řízení majetku

Skupina zahrnuje aktuálně pouze jednu podskupinu metrik:

 1. Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ):
  1. Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  2. Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
  3. Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají v doménách:

 1. IT v řízení podniku (DO0 ),
 2. Odvětvová řešení IT v řízení podniku (DO00 ),
 3. Řízení IT ekonomiky (DO300 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 3. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 4. Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikacích:

 1. Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 2. Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
 3. Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).