Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení IT služeb
Metriky řízení IT služeb
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení IT služeb

Metriky řízení IT služeb zahrnují:

 1. Základní metriky IT služeb (ISG100 ):
  1. Počet poskytovaných IT služeb (I101 ), Objem nákladů na IT služby (I102 ),
  2. Počet připravených a realizovaných SLA (I103 ), Počet SLA vyžadujících změny (I104 ),
  3. Objem bonusů za IT služby (I105 ), Objem sankcí za IT služby (I106 ),
  4. Počet odhalených chyb při testování služby (I107 ),
 2. Metriky plánování IT služeb (ISG120 ) :
  1. Počet IT projektů, plánovaných, řešených (I121 ), Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ),
  2. Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ),
  3. Rozpracovanost IT projektů (I124 ), Objem údržby v člověkodnech (I125 ),
  4. Metriky konkrétních IT projektů (I126 ),
 3. Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ) :
  1. Úroveň uživatelské, resp. zákaznické spokojenosti s IT službami (I141 ), Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou (I142 ),
  2. Doba nedostupnosti IT služeb (I143 ), Doba provozuschopnosti IT služby, (Uptime (I144 ), Doba odezvy IT služby (I145 ),
  3. Průchodnost (Throughput) IT služby (I146 ), Měřítko vyřešení, Resolution rate (I147 ), Měřítko RFC implementace (I148 ),
  4. Rozsah komunity služby (I149 ), API pokrytí (I150 ), Testování služby (I151 ),
 4. Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ) :
  1. Počet bezpečnostních incidentů (I161 ),
  2. Rozsah zajištění úrovně bezpečnosti IT služeb v % (I162 ), Počet IT služeb se zdokumentovanými riziky (I163 ),
  3. Finanční náklady na bezpečnost IT služeb (I165 ),
  4. Počet pracovníků, kteří absolvovali školení bezpečnosti (I166 ),
  5. Počet systémů (aplikací) s plány na obnovu a scénáři nouzového provozu (I167 ),
  6. Rozsah bezpečnosti serverů v % (I168 ), Backup pokrytí (I169 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají v doméně Řízení IT služeb (DO100 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. IT služby a zdroje (DIG100 ),
 3. Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 4. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 5. Externí partneři podniku (DIGQ10 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikacích:

 1. Analýzy kvality IT služeb (A104A ),
 2. Sledování kvality IT služeb (A106A ),
 3. Analýzy plnění SLA (A102A ),
 4. Plánování portfolia IT projektů (A103A ),
 5. Analýzy bezpečnosti IT (A105A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).