Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky finančního řízení podniku
Metriky finančního řízení podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik finančního řízení podniku

Skupina zahrnuje tyto podskupiny metrik:

 1. Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ):
  1. Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Obrat (IQ0002 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  2. EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
  3. Objem pohledávek (IQ0005 ), Objem závazků (IQ0006 ),
  4. EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
  5. Hrubá marže (IQ0008 ), Pracovní náklady (IQ0009 ), Stav účtů (IQ0010 ),
 2. Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ):
  1. Ukazatelé trendů (IQ0021 ), Ukazatelé procentního rozboru (IQ0022 ), Ukazatelé cash-flow (IQ0023 ),
  2. Ukazatelé rentability a nákladovosti (IQ0024 ), Ukazatelé aktivity (IQ0025 ),
  3. Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury (IQ0026 ), Ukazatelé likvidity (IQ0027 ),
  4. Ukazatelé kapitálového trhu (IQ0028 ), Ukazatelé finančních fondů a cash-flow (IQ0029 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají v doménách:

 1. IT v řízení podniku (DO0 ),
 2. Odvětvová řešení IT v řízení podniku (DO00 ),
 3. Řízení IT ekonomiky (DO300 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 3. Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 4. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 5. Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 6. Lidské zdroje podniku (DIGQ20 ),
 7. Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 8. Dimenze majetku (DIGQ45 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikacích:

 1. Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 2. Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
 3. Analýzy nákladů – Controlling (AQ021A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).