Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky strategického řízení IT
Metriky strategického řízení IT
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik strategického řízení IT

Skupina obsahuje metriky strategického řízení IT, které zahrnují:

 1. Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ):
  1. Plnění podnikových cílů s podporou IT v % (I051 ), Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
  2. Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ), Počet IT služeb strategického významu (I054 ),
  3. Doba řešení a realizace informační strategie (I055 ), Náklady na řešení a realizaci informační strategie (I056 ),
  4. Počet zákonů, jejichž změny mají požadavky na úpravu IS (I057 ),
 2. Metriky sourcingu (ISG060 ):
  1. Počet externích dodavatelů služeb (I071 ), Objem externích dodavatelských kapacit (I072 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupina metrik se využívají v těchto doménách:

 1. Strategické řízení IT (DO000 ),
 2. Řízení IT služeb (DO100 ),
 3. Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 4. Řízení IT ekonomiky (DO300 )

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. IT služby a zdroje (DIG100 ),
 3. Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 4. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 5. Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikacích:

 1. Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ),
 2. Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT (A002A ),
 3. Správa a sledování informační strategie (A003A ),
 4. Strategie sourcingu (A004A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).