Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení lidských zdrojů
Metriky řízení lidských zdrojů
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ50
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik personálního řízení

Skupina zahrnuje metriky vztahující se k jednotlivým oblastem personálního řízení podniku - osobní evidenci, vzdálávání apod. Specifickou skupinou jsou personální metriky v řízení IT, které tvoří součást metrik řízení zdrojů. Spadají sem tyto podskupiny metrik:

 1. Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ):
  1. Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  2. Lidský kapitál - návratnost investice (IQ5003 ),
  3. Náklady na nábor (IQ5004 ), Efektivita náborových zdrojů (IQ5005 ),
  4. Fluktuace zaměstnanců (IQ5006 ),
 2. Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ):
  1. Objem kursů a programů (IQ5031 ), Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají v doménách:

 1. IT v řízení podniku (DO0 ),
 2. Odvětvová řešení IT v řízení podniku (DO00 ),
 3. Řízení IT zdrojů (DO200 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 3. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 4. Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikacích:

 1. Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 2. Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
 3. Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).