Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení marketingu podniku
Metriky řízení marketingu podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ2
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení marketingu

Skupina zahrnuje tyto podskupiny metrik:

 1. Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ):
  1. Pozice podniku na trhu (IQ2001 ), Počet analyzovaných konkurentů (IQ2002 ),
  2. Úspěšnost prodejní kampaně (IQ2003 ),
  3. Marketingové náklady na objednávku (IQ2004 ), Poměr akvizice objednávky (IQ2005 ),
  4. Čas strávený v obchodě (IQ2006 ), Podíl marketingu na celkových tržbách (IQ2007 ),
 2. Metriky řízení call center (ISGQ23 ):
  1. Call centra - časové metriky (IQ2301 ), Call centra - rozvrhy provozu (IQ2302 ),
  2. Náklady na volání (IQ2303 ), Úspěšnost call centra (IQ2304 ),
 3. Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25 ):
  1. Míra udržení zákazníka (IQ2501 ),
  2. Podíl členů komunity (IQ2502 ), Míra užívání klubového členství (IQ2503 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají v doménách:

 1. IT v řízení podniku (DO0 ),
 2. Odvětvová řešení IT v řízení podniku (DO00 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 3. Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 4. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 5. Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikaci Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).