Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení IT zdrojů
Metriky řízení IT zdrojů
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení IT zdrojů

Metriky řízení IT zdrojů zahrnují:

 1. Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ):
  1. Objem spravovaných datových bází v GB (I201 ),
  2. Objem opravných činností a činností při odhalování poškozených dat v člověkohodinách (I202 ),
  3. Objem ztrát z nekvalitních dat v tis. Kč (I203 ), Počet hodnot neodpovídajících slovníkovým (I204 ),
  4. Počet nekonzistentních verzí informací o jedinečném objektu napříč systémy (I205 ),
  5. Včasnost dodání dat uživatelům (I206 ), Doba trvání zálohy datového zdroje (I207 ),
 2. Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ) :
  1. Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ), Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
  2. Objem školení v IT v člověkodnech (I223 ),
 3. Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ) :
  1. Počty konfiguračních položek (I241 ),
  2. Počty softwarových licencí (I242 ),
  3. Objem zpoždění v implementaci služeb (I243 ), Výkonnostní problémy služeb z důvodů nedostatků v technologické infrastruktuře (I244 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají v doméně Řízení IT zdrojů (DO200 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující skupiny dimenzí:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. IT služby a zdroje (DIG100 ),
 3. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 4. Externí partneři podniku (DIGQ10 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikacích:

 1. Analýzy datových zdrojů (A201A ),
 2. Analýzy správy IT (A501A ),
 3. Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ),
 4. Analýzy technologických zdrojů (A203A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).